Dimecres, 14 de Novembre de 2018
Ajuntament de Corbera d'Ebre Ajuntament de Corbera d'Ebre
Terra Alta
Comarques de Tarragona
 
 
AJUNTAMENT
grups municipals
informació
òrgans de govern
informació al contribuent
VISUALITZADOR DE MAPES
Planejament Urbanístic
Informació Cadastral
SUBVENCIÓNS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2013
SUBVENCIONS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2014
 
INFORMACIÓ GENERAL
restaurants
biblioteca
telecentre
centres de culte
educació
organismes oficials
seguretat i sanitat
 
TRÀMITS ONLINE
 
PERFIL DEL CONTRACTANT
 

 
  
AJUNTAMENT

  SUBVENCIÓNS DIPUTACIÓ DE TARRAGONA 2013
La Diputació de Tarragona a través de la convocatòria de subvencions 2013 finançarà part de diversos projectes que es duran a terme a Corbera d'Ebre

MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI:

PROGRAMA: CONSERVACIÓ I MANTENIMENT DELS CONSULTORIS MÈDICS LOCALS
LINIA: DESPESES DE FUNCIONAMENT GENERAL DELS CONSULTORIS LOCALS
ACTUACIÓ:
DESPESES DE FUNCIONAMENT
PRESSUPOST:          3.996,56€
IMPORT CONCEDIT:  3.596,90€

MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI:

PROGRAMA: PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA PER SEGURETAT A ZONES DE BANY
LINIA: SEGURETAT A LES PISCINES
ACTUACIÓ:
CONTRACTACIÓ DOS SOCORRISTES
PRESSUPOST:          8.530,36€
IMPORT CONCEDIT:  7.677,32€

MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI:

PROGRAMA: PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA
LINIA: REDUCCIÓ DE LA PROLIFERACIÓ I CONTROL D’ANIMALS PERIDOMÈSTICS
ACTUACIÓ:
CONTRACTE ANUAL ELIMINACIÓ ANIMALS PERIDOMÈSTICS
PRESSUPOST:          4.051,84€
IMPORT CONCEDIT:  3.409,67€

MEDI AMBIENT, SALUT PÚBLICA I TERRITORI:

PROGRAMA: PROTECCIÓ DE LA SALUT PÚBLICA
LINIA: MILLORA DE LA QUALITAT DE L’AIGUA DE CONSUM HUMÀ
ACTUACIÓ:
REALITZACIÓ D’ANALÍTIQUES D’AIGUA POTABLE
PRESSUPOST:          2.545,55€
IMPORT CONCEDIT: 2.025,93€


CULTURA:
PROGRAMA: INVERSIÓ, GESTIÓ, FUNCIONAMENT I MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS     CULTURALS I D’INTERÈS CIUTADÀ I EDIFICIS SINGULARS I PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL
 LINIA: INVERSIONS
ACTUACIÓ:
RENOVACIÓ EQUIP INFORMÀTIC BIBLIOTECA PÚBLICA I TELECENTRE
PRESSUPOST:          1.633,21€
IMPORT CONCEDIT: 1.469,88€


CULTURA:
PROGRAMA: INVERSIÓ, GESTIÓ, FUNCIONAMENT I MANTENIMENT D’EQUIPAMENTS     CULTURALS I D’INTERÈS CIUTADÀ I EDIFICIS SINGULARS I PATRIMONIALS I DE VALOR CULTURAL
LINIA: GESTIÓ, MANTENIMENT I FUNCIONAMENT PELS EQUIPAMENTS DE SERVEI AL CIUTADÀ OBERTS AL PÚBLIC
ACTUACIÓ:
MANTENIMENT BIBLIOTECA MUNICIPAL
PRESSUPOST:          10.258,68€
IMPORT CONCEDIT:   3.000,00€


ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ:
PROGRAMA: PROGRAMA EXTRAORDINARI DE SUPORT ALS CENTRES DE PRIMER CICLE D'EDUCACIÓ INFANTIL DE TITULARITAT MUNICIPAL CURS 2012-2013
ACTUACIÓ:
LLAR D'INFANTS DE CORBERA D'EBRE
PRESSUPOST:      9.625,00€  IMPORT CONCEDIT: 7.175,00€


ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ:
PROGRAMA: SUBVENCIONS PER INTERESOS DE PRÉSTECS CONCERTATS PER AJUNTAMENTS
ACTUACIÓ: SUBV. INTERESOS PRÉSTECS 2013 - CAIXABANK
PRESSUPOST:      378,86€  IMPORT CONCEDIT: 378,86€
 

ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ:
PROGRAMA: SUBVENCIONS PER INTERESOS DE PRÉSTECS CONCERTATS PER AJUNTAMENTS
ACTUACIÓ: SUBV. INTERESOS PRÉSTECS 2013 - BBVA
PRESSUPOST:      8.082,75€  IMPORT CONCEDIT: 6.000,00€
 

ACTUACIONS INTEGRALS AL TERRITORI I COOPERACIÓ:
PROGRAMA: SUBVENCIONS EXCEPCIONALS 2ª SELECCIÓ, ANY 2013
ACTUACIÓ: ARRANJAMENT XARXA DE CLAVEGUERAM ALS TRAMS CARRER PONENT I CARRER SANTA MADRONA
PRESSUPOST:      14.017,02€  IMPORT CONCEDIT: 11.213,62€


 
FESTES
 
CONÈIXER
història
el Poble Vell
l'Abecedari de la Llibertat
Centre d'Interpretació 115 Dies
 
SITUACIÓ