Divendres, 18 de Agost de 2017
Ajuntament de Corbera d'Ebre Ajuntament de Corbera d'Ebre
Terra Alta
Comarques de Tarragona
 
 
AJUNTAMENT
ALCALDIA
GRUPS MUNICIPALS
INFORMACI”
“RGANS DE GOVERN
INFORMACI” AL CONTRIBUENT
VISUALITZADOR DE MAPES
PLANEJAMENT URBANÕSTIC
INFORMACI” CADASTRAL
SUBVENCI”NS DIPUTACI” DE TARRAGONA 2013
SUBVENCIONS DIPUTACI” DE TARRAGONA 2014
 
INFORMACI” GENERAL
RESTAURANTS
BIBLIOTECA
TELECENTRE
CENTRES DE CULTE
EDUCACI”
ORGANISMES OFICIALS
SEGURETAT I SANITAT
 
INSERCIONS EN ELS DIARIS OFICIALS
 

 
††
AJUNTAMENT

  “RGANS DE GOVERN


òrgans de govern


Alcalde-president:
  • Sr. Antonio Álvarez Gironès: Hisenda, Urbanisme, Camins i Brigada d’obres, AMAC i Protecció Civil.
Equip de govern:

·Sr. Sebastià Frixach Lliberia: Hisenda, Urbanisme, Camins i Brigada d’obres, Ensenyament, Sanitat i  Cultura, AMAC i Protecció Civil.

· Sr. Jaume Ferré Llop: Festes i Esports, Gent Gran i Joventut, Patronat Poble Vell, COMEBE, Agricultura i Medi Ambient,  Casal, Dinamització Econòmica i Turisme.  

·Sra. Dolors Gironés Rius : Hisenda, Gent Gran i Joventut, Sanitat i Cultura.  

·Sr. Josep Llop Domènech: Festes i Esports, Patronat Poble Vell, COMEBE, Agricultura i Medi Ambient, Casal, Dinamització Econòmica i Turisme.
          

Membres de la Junta de Govern Local :
Sr. Antonio Álvarez Gironès
Sr. Sebastià Frixach Lliberia

Sr. Jaume Ferré Llop

Sra. Dolors Gironés Rius


Tinències d’Alcaldia:


Sr. Sebastià Frixach Lliberia, primer tinent d’alcalde

Sr. Jaume Ferré Llop, segon tinent d’alcalde

Sra. Dolors Gironés Rius, tercera tinent d’alcalde


 
FESTES
 
CON»IXER
HIST“RIA
EL POBLE VELL
L'ABECEDARI DE LA LLIBERTAT
CENTRE D'INTERPRETACI” 115 DIES
 
SITUACI”