Divendres, 18 de Agost de 2017
Ajuntament de Corbera d'Ebre Ajuntament de Corbera d'Ebre
Terra Alta
Comarques de Tarragona
 
 
AJUNTAMENT
ALCALDIA
GRUPS MUNICIPALS
INFORMACI”
“RGANS DE GOVERN
INFORMACI” AL CONTRIBUENT
VISUALITZADOR DE MAPES
PLANEJAMENT URBANÕSTIC
INFORMACI” CADASTRAL
SUBVENCI”NS DIPUTACI” DE TARRAGONA 2013
SUBVENCIONS DIPUTACI” DE TARRAGONA 2014
 
INFORMACI” GENERAL
RESTAURANTS
BIBLIOTECA
TELECENTRE
CENTRES DE CULTE
EDUCACI”
ORGANISMES OFICIALS
SEGURETAT I SANITAT
 
INSERCIONS EN ELS DIARIS OFICIALS
 

 
††
AJUNTAMENT

  INFORMACI” AL CONTRIBUENT
Terminis de pagament
 • Impost vehicles tracció mecànica        31/03/2010 - 31/05/2010
 • IBI Urbà                                             30/04/2010 - 30/06/2010
 • IBI Rústica                                         30/06/2010 - 31/08/2010
 • Guarderia Rural                                  30/06/2010 - 31/08/2010
 • IAE                                                   30/07/2010 - 30/09/2010
 • Taxes-preus públics                           30/07/2010- 30/09/2010
        (clavereguers, brossa, nínxols, bàscula) Lloc i horari de pagament

El pagament es pot fer a:

BASE Gestió d'ingressos Locals 
Crta. Vilalba, 4 - 43780 GANDESA 
Telèfon: 977 420 024

Horari de pagament:

Tots els dies de 9:00 h a 14:00 h.  

Formes de pagament

 1. En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
 2. Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.
 3. Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
 4. Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
 5. Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.

 
FESTES
 
CON»IXER
HIST“RIA
EL POBLE VELL
L'ABECEDARI DE LA LLIBERTAT
CENTRE D'INTERPRETACI” 115 DIES
 
SITUACI”